กฟน. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย 2562 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

กฟน. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย 2562 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”

remove_red_eye-
วันนี้ (20 กันยายน 2562) หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้แทนนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานฝ่ายรัฐบาล พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (ผู้แทนผู้ว่าการ กฟน.) ประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประธานฝ่ายแรงงาน ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ กฟน. พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ นำพนักงานและคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะในพิธีด้วย ณ การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง