กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ”

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยหน่วยได้ผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง