กองบัญชาการกองทัพไทย บริการผสมเทียมให้แก่โคของประชาชน
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย บริการผสมเทียมให้แก่โคของประชาชน

remove_red_eye-
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบริการผสมเทียมให้แก่โคของประชาชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ บ้านคำไหล ตำบลโนนหนามแท่ง และบ้านคำบอน ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง