สพฐ. เผยเกณฑ์ใหม่ประเมินสุดยอด ร.ร. ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ประกอบอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. เผยเกณฑ์ใหม่ประเมินสุดยอด ร.ร. ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ประกอบอาหาร

remove_red_eye-
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา  อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
นายทรงวุฒิ  กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน 100 คน พบว่า ทางโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก ทั้งเรื่องผอม เรื่องอ้วน เรื่องเตี้ย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของบวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศในปี พ.ศ. 2561 จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามเมนู Thai school lunch 

นายทรงวุฒิ กล่าวต่อไปว่า จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร พบว่าคนไทยทุกคนจะมีสารตกค้าง และที่น่าตกใจมาก คือ มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นักเรียน 97 %  มีสารเคมีตกค้างอยู่ในร่างการในอัตราเสี่ยง และ ครู 1 ใน 3 ของโรงเรียนมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ดังนั้น ในการประเมินสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของ สพฐ. จึงเพิ่มตัวชี้วัดอีก 1 ตัว คือ โรงเรียนต้องซื้อหรือผลิตวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีอาหารปลอดภัย

ด้านนายวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางนา กล่าวถึง วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนว่า มีการจ้างเหมาแม่ครัว และแจ้งเมนูล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับควบคุม ดูแลคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อส่งให้โครงการอาหารกลางวันโดยผ่านร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนด้วย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง