กฟน. ร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ปี 62
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

กฟน. ร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ปี 62

remove_red_eye-
วันนี้ (19 กันยายน 2562) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562 โดยมี นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการซ้อมแผนฯ ครั้งนี้จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้านพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดทิศทางการแก้ไขสถานการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำบทสรุปและข้อเสนอแนะไปใช้ปฏิบัติในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้นจริง

สำหรับในปี 2562 กฟน. ได้ดำเนินการซ้อมแผนรองรับความมั่นคงทางไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ปี 2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม การฝึกซ้อมการฟื้นคืนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 25 เมษายน การซักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมสมอง (Workshop) Reliablity ในสภาวะเกิดพายุฤดูฝน" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง