DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark  (T MARK) ประจำปี 2562
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2562

remove_red_eye-

          กรุงเทพฯ 18 กันยายน 2562 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark  (T MARK) ประจำปี 2562 เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มี คุณภาพคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม จำนวน 22 รายจากผู้สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ 497 ราย โดยในวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark ได้มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 21 บริษัท มีรายชื่อดังนี้
           - อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 7 บริษัท บจก. จิ้วฮวด บจก. ไทย-ชิโนฟูด บจก. โนวา ออร์แกนิค บจก. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ บจก. เอส.ไอ.พี สยามอินเตอร์แปซิฟิค บจก. โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม บจก. โรงงานแม่รวย
           - อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 7 บริษัท บจก. ทรีวิว บจก. ทั้งฮั่วซิน บจก. หลินซินเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) บจก. ซันเด้น บจก. ไทยทัม อินดัสเตรียล บจก. เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. พนมภากร
           - อุตสาหกรรมทั่วไป จำนวน 7 บริษัท บจก. ไอพลัสคิว บจก. เนเจอร์พรอฟ บจก. เนชั่นแนลคัสตอมแพคเกจจิ้ง บจก. ไบโอเดอเนซ บจก. อี แอล อี (ไทยแลนด์) บจก. ดี.เอช.เอ สยามวาลา บจก. คินดี้ คิดดี คิดส์
             นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยในเวทีการค้าโลก เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อตอกย้ำจุดแข็ง และสร้าง Brand Identity เพื่อให้สินค้าไทยได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพ ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จึงได้ถือกำเนิดในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก และเพื่อให้ตราสัญลักษณ์ T MARK ได้คุณภาพครบทุกมิติอย่างแท้จริง ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกระทรวงแรงงานในการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
         ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 7 ปี ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้า และบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK จำนวนมากกว่า 800 บริษัท ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น, กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล, ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ, ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ
         ในการดำเนินการที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T MARK ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ได้วางจำหน่ายแล้วทั่วโลก ทั้งในยุโรป 49 บริษัท เอเชีย 168 บริษัท ออสเตรเลีย 34 บริษัท อเมริกาเหนือ 48 บริษัท และ อเมริกาใต้ 8 บริษัท จากการสำรวจจากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) พบว่า  ตราสัญลักษณ์มีประโยชน์ต่อองค์กรมากถึงร้อยละ 87.5 และช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5-10 % ต่อปี ร้อยละ 25
         อีกทั้งได้สร้างภาพลักษณ์ประเทศ ผ่านแคมเปญThailand Heart–Made Nation คนไทยใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก โดยได้สร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ทั้งในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการในรูปแบบ Business Matching งาน HORECA ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร และ งานแสดงสินค้า Guangdong 21th Century Maritime Silk Road International Expo ปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแสดงสินค้า China Import And Export Fair Complex
          ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือแฟนเพจ Thailand Trust Mark

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง