รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์คมนาคมปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของ เแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท

รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์คมนาคมปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของ เแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

remove_red_eye-

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง