กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินใช้เป็นหลักประกันได้" ชาวบ้านเฮ!! รัฐปลดล็อก ม.7 พรบ.ป่าไม้

remove_red_eye-
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 สัมภาษณ์ นาย อรรถพล เชิญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ สรุปความได้ว่า  การปลูกไม้ยืนต้น ในที่กรรมสิทธิ เจ้าของที่ดินที่ชอบด้วยกฏหมาย มีสิทธิ ปลูก ตัด เลื่อยแปรรูป จะไม่ต้องขออนุญาต จากกรมป่าไม้ ตาม ม. 7 ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
      คุณอรรถพล กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลเห็นชอบในหลักการเรื่องนี้แล้ว ตามข้อเสนอ ของ กระทรวง ทส. 
      การแก้ไขปรับปรุง มาตรา 7 จะเสร็จในเร็ว ๆ นี้
      เมื่อ กระทรวง ทส. ปลดล๊อก มาตรา 7 และ กระทรวงพาณิชย์ ออกกฏกระทรวง ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ 
      การใช้ที่ดินของชาติจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น
      ประชาชนก็จะมีทรัพย์ในอนาคตเพิ่มขึ้น
      ป่าไม้ของแผ่นดินไทยก็จะเพิ่มมากขึ้น
      เรื่องนี้ เป็นเรื่องดีที่มีประโยชน์ ต่อประชาชนทั้งประเทศ ที่ สปช.  สปท.  กรรมการปฏิรูปประเทศ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันผลักดันกันอย่างจริงจัง
      เราชาวชาวไทยทั้งประเทศ ต้องขอขอบคุณ โดยเฉพาะท่าน รมว. กระทรวง ทส.  ท่าน รมว.กระทรวงพาณิชย์ และท่านรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์และทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง นะครับ

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง