ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

remove_red_eye-
           วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น โดยผูัประกอบการที่นำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน
           นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการด้านการเกษตรเป็นกรณีพิเศษและสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรให้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประกาศกำหนดประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร