รองอธิบดีกรมโยธาฯ ติดตามคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ติดตามคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี

remove_red_eye-
วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสถาพร ลิ่มพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามคณะพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
 
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง