กระทรวงเกษตรฯ ส่งต่อกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565  ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ส่งต่อกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

remove_red_eye-
      นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย ทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลก พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายนกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่เน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและที่สำคัญต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น กรมหม่อนไหม จึงได้กำหนดจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
      “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย พร้อมผลักดันมาตรฐานไหมไทย มุ่งสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีกำหนดจัด“งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้า เอกชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลายผ้าไหมไทยและประวัติลายผ้าไหมไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ไหมและการแปรรูป เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม” นายสมชวนกล่าว
       นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยฯ เป็นงานที่กรมหม่อนไหมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 กิจกรรมภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงตรานกยูงพระราชทาน พร้อมขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2565 ผลงานของกรมหม่อนไหม และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม เป็นต้น รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย และสินค้าหม่อนไหม มากกว่า 200 ร้านค้า โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมที่การันตีคุณภาพมาตรฐานหาชมยากแล้ว ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย” ที่กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มหาวิทยาลัย กรมราชทัณฑ์ สำนักงานจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่สืบไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง