กมธ.สาธารณสุข จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทันตกรรมของคนไทยกับการก้าวเดินหน้าสู่ศูนย์กลางการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากล THAILAND DENTAL HUB เพื่อทันตสุขภาพคนไทย”
วุฒิสภา วุฒิสภา

กมธ.สาธารณสุข จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทันตกรรมของคนไทยกับการก้าวเดินหน้าสู่ศูนย์กลางการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากล THAILAND DENTAL HUB เพื่อทันตสุขภาพคนไทย”

remove_red_eye-
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทันตกรรมของคนไทยกับการก้าวเดินหน้าสู่ศูนย์กลางการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากล THAILAND DENTAL HUB เพื่อทันตสุขภาพคนไทย” โดยมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน มีสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม
.
สำหรับภายในงานสัมมนามีการอภิปรายหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ทันตกรรมกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนชาวไทย” โดยทันตแพทย์หญิงรักชนก นุชพ่วง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การอภิปรายหัวข้อ “การขับเคลื่อน การฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทย ความสำเร็จเพื่อทันตสุขภาพคนไทย” โดยนายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การอภิปรายหัวข้อ “THAILAND DENTAL HUB ประเทศไทยกับก้าวสำคัญสู่ศูนย์กลางการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากลเพื่อทันตสุขภาพ ความมั่นคงทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และสังคมไทย เพื่อคนไทยทุกคน” โดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
.
ทั้งนี้ หลังการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนา การแก้ไขปัญหา การเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม งานด้านทันตสาธารณสุข และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านบริการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากล THAILAND DENTAL HUB อย่างเป็นรูปธรรม
#วุฒิสภา

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง