สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระดมผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยร่วมประดิษฐ์ท่ารำการแสดงระบำอู่ทองหน้าพระเมรุมาศ มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมพระเกียรติยศ
กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระดมผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยร่วมประดิษฐ์ท่ารำการแสดงระบำอู่ทองหน้าพระเมรุมาศ มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมพระเกียรติยศ

remove_red_eye-
          นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมจัดการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ มหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และการแสดงระบำอู่ทอง ใช้ผู้แสดง จำนวน 89 คน ประกอบด้วยเทวดา นางฟ้า และพระอินทร์ โดยเป็นบทประพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีตและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมออกแบบท่ารำใหม่ล่าสุดได้คัดเลือกผู้แสดงแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการบันทึกท่ารำเพื่อส่งให้กับผู้แสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์นำไปฝึกซ้อมก่อนจะซ้อมใหญ่ร่วมกันที่โรงละครแห่งชาติ และเวที ณ พื้นที่จริงหน้าพระเมรุมาศช่วงเดือนตุลาคม
          ด้านนายประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย กล่าวว่า การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ มีการจัดเวทีการแสดงขนาดใหญ่ ดังนั้น การแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และมหรสพโขนนั้น จึงคัดเลือกตอนที่มีความสำคัญที่สุดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติยศ เริ่มด้วยชุดการแสดงเบิกหน้าพระหนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ การแสดงโขน ชุดรามาวตาร-ขับพิเภก จนถึงชุดสีดาลุยไฟ-พระรามครองเมือง ล่าสุดจัดทำบทโขน และท่ารำประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมพร้อมทั้งจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่บางส่วนสำหรับตัวละครตัวเอก สำหรับเวทีโขนนั้นมีผู้แสดงทั้งหมดกว่า 1 พันคน

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง