การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ

remove_red_eye-
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณ กำหนด และตรงตามแผนการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง