MEA รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุน มจธ. จากโครงการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้าง บ้านประหยัดพลังงานประจำปี 2564
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุน มจธ. จากโครงการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้าง บ้านประหยัดพลังงานประจำปี 2564

remove_red_eye-
วันนี้ (5 ก.ค. 2565) นายวิระ สุขเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปี 2564 เนื่องด้วย MEA ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้าง บ้านประหยัดพลังงาน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่ง MEA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตของเมืองมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดการวิจัย การออกแบบ การก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานดังกล่าว ณห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

โดยโครงการวิจัยบ้านประหยัดพลังงานของทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นั้น เป็นการออกแบบ และก่อสร้างบ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ประหยัดพลังงาน และสามารถอยู่อาศัยได้จริง โดยจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลภายนอกเข้าชม เมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ต่อไป 

#มจธ
#บ้านประหยัดพลังงาน
#SolarCell
#MEASolarCell
#MEASMARTPROJECT
#MEASMARTPEOPLE

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง