กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ พบปะชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา “คนอยู่กับป่า”
วุฒิสภา วุฒิสภา

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ พบปะชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา “คนอยู่กับป่า”

remove_red_eye-
วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ หน่วยพิทักษ์ป่ากุยเลอตอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้นำเยาวชน และชาวบ้าน เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อกังวลของชาวบ้าน ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา “คนอยู่กับป่า” อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณากฎหมาย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
1512216280101
1512216282248
1512216284588
1512216286410

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง