'นราพัฒน์' เดินหน้าสร้างตลาดส่งออก พร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์”
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'นราพัฒน์' เดินหน้าสร้างตลาดส่งออก พร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์”

remove_red_eye-
                   (เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65) นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณยกระดับแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กลุ่มโคขุนพื้นเมือง 2) กลุ่มอนุรักษ์โคเพื่อจำหน่าย และ 3) กลุ่มงอมมดซิตี้ ณ ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
        สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนด้านการสร้างตลาดที่ยั่งยืน พร้อมยกระดับมาตรฐานเกษตรกรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มต่อไปในระยะยาว โดยมี น.ส.นวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับความรู้ สร้างมาตรฐานและเชื่อมต่อตลาดส่งออกให้กลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตอบรับเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะยกระดับกลุ่มให้สอดรับกับความต้องการของตลาดต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง