เจาะลึกผู้ว่าการ MEA คนใหม่ : วิลาศ เฉลยสัตย์
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เจาะลึกผู้ว่าการ MEA คนใหม่ : วิลาศ เฉลยสัตย์

remove_red_eye-
- ความท้าทายของ MEA ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคตในยุค Disruption

- การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life Energize Smart Living) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

>> ค้นหาคำตอบได้ใน https://youtu.be/t3CNcXfTpm8

#ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง #กระทรวงมหาดไทย
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง