GNews

อยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

GNews อยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ DGA Contact Center (+66) 02 612 6060